Middagsymposium


20 november 2017


Bildung.city | Amsterdam

Inleiding

Jeugdcriminaliteit wordt vaak geassocieerd met jongens. Wat betreft jonge veelplegers is dat terecht, maar meisjes hebben wel degelijk een niet onbelangrijk aandeel in de jeugdcriminaliteit. De afgelopen jaren is de geregistreerde jeugdcriminaliteit spectaculair gedaald. Ook het aantal geregistreerde jonge veelplegers is afgenomen. Het aandeel van meisjes in de criminaliteitscijfers blijkt echter juist toe te nemen.

De twee vragen die op dit symposium centraal staan luiden als volgt. Wat doet jonge veelplegers stoppen met criminaliteit? Hierbij zal aandacht worden besteed aan de rol van hulpverlening, ouders, school bij preventie en interventies. En welke aanpak is geschikt voor meisjes? Hierbij wordt ingegaan op de vraag of meisjes via dezelfde route bij justitie terecht komen en of de bestaande interventieprogramma’s ook voor meisjes effectief zijn. Dit en meer leert u tijdens dit middagsymposium.

Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor medewerkers van de (jeugd)reclassering, de jeugdbescherming, justitiële jeugdinrichtingen, voor rapporteurs pro-justitia (NIFP), de rechterlijke macht; onderwijsgevenden (o.a. in het VMBO).

Deelnamekosten:
Prijs voor deelname aan dit middagsymposium bedraagt € 149,- excl. btw. U ontvangt hierbij een exemplaar van Stoppen of volharden (t.w.v. € 27,90) consumpties bij inloop, pauze en borrel na afloop. Let op: er zijn maximaal 70 plaatsen beschikbaar.

Kortingen: 

Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Abonnee-korting: Sozio-abonnees ontvangen € 25,- korting op de deelnameprijs. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.

Studentenkorting: studenten krijgen bij vermelding van hun studentnummer € 29,- korting op de deelnameprijs. 

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.