Middagsymposium


20 november 2017


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.30 uur - Inloop met koffie/thee

14.00 uur – Opening dagvoorzitter
Jaap van Vliet

14.15 uur- Jonge veelplegers 15 jaar gevolgd 
Prof.dr. em. Ido Weijers 
Vanuit de universiteit Utrecht is een groep van 81 jonge veelplegers in de regio Utrecht jarenlang gevolgd. Ze zijn inmiddels midden twintig en het merendeel is gestopt. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de vraag wat jonge veelplegers doet stoppen met criminaliteit. Er zal worden gekeken naar de rol van de ouders, de vriendin, de school, hulpverleners en reclassering in het proces van desistance from crime. En er zullen verschillende beleidsadviezen worden gepresenteerd. Deze presentatie bouwt voort op het boek Stoppen of volharden; portretten van jonge veelplegers, van Ido Weijers & Diane van Drie (2014) (een exemplaar ontvangt u bij deelname aan deze middag).

15.15 uur - Koffie- en theepauze

15.45 uur - Criminele meisjes – de inhaalslag voorbij?
Anne-Marie Slotboom, universitair hoofddocent bij de afdeling strafrecht en criminologie, Rechtenfaculteit van de VU
Moeilijke, antisociale en criminele meisjes bevinden zich vooral binnen het gesloten jeugdzorg circuit en binnen ambulant behandelde settingen. Omdat de grootste groep moeilijke meisjes ambulant behandeld wordt zal de spreker ingaan op deze groep, hun achtergronden en de overeenkomsten en verschillen met jongens. Tot slot zal gaat zij in op de behandeling van meisjes. Wat zijn de nieuwste inzichten uit internationaal (en nationaal) onderzoek en moeten we nu genderspecifiek behandelen of niet.

16.30 uur - Gelegenheid tot stellen van vragen

16.45 uur - Afronding en ontvangst boek met borrel